18 اسفند 94 اعضای شورای اسلامی شهر شهداد به اتفاق شهردار شهر در  دومین گردهمایی و کارگاه آموزشی فرمانداری کرمان که به منظور آشنایی با برخی از قوانین آئین نامه ی داخلی شوراها و آئین نامه های مالی و ......برگزار شده بود شرکت کردند. در پایان روئسای شوراهای شرکت کننده در این کارگاه آموزشی و شهرداران شهرهای حاضر در جلسه، لوح تقدیر دریافت کردند. در این گردهمایی شوراها و شهرداران تمامی شهرهای شهرستان کرمان حضور داشتند.

منبع : شورای اسلامی شهر شهداد |شرکت اعضای شورای شهر در کارگاه آموزشی فرمانداری
برچسب ها : شرکت ,آموزشی ,کارگاه ,کارگاه آموزشی ,آئین نامه ,آموزشی فرمانداری ,اعضای شورای ,کارگاه آموزشی فرمانداری